Green Key vastuullisuussuunnitelma

Nukula Oy
26.1.2022
Hannele Levävaara

Johdanto


Tervehdin sinua lukijani! Olen matkailuyritys Nukulan ympäristövastaava Hannele Levävaara. Olen elämäni aikana kulkenut melkoisen kivisen polun vastuullisuuden näkökulmasta. Syntyä ”vastuullisuushulluksi” sai aikaan ivaa ja pilkka. Olen selvinnyt näistä haasteista ja riemulla vedän perheyritystäni nyt vapaana ja omalla tyylilläni vastuullisuuteen liittyviä kiemuroita noudattaen.

Olen tullut sinuksi sen kanssa, että yritystoiminnan tulee olla taloudellisesti kestävää. Ilman muuta, eihän muuten ole mielekästä yrittää. Mutta kuka on oikeutettu kulloinkin määrittämään taloudellisuuden rajoja? Yhteiskunta! Yritysten on tuotettava yhteiskunnalle hyvää, ihmisille työtä, veroeuroja, saada kulutusta aikaiseksi, … Yrityksen on siis otettava omalta osaltaan vastuu yhteiskunnan pyörittämisestä. Olisiko pelkkä hyvinvoinnin tuottaminen riittävän hyvä? Kyetäkseen vastaamaan tähänkin kysymykseen, kuten moniin muihinkin, ihminen tarvitsee yleensä mittareita. Hyvinvointi lienee kuitenkin liian subjektiivinen ja kvalitatiivinen asia mitattavaksi.

Tiukkaa pohdintaa minulta vaati sosiokulttuurisen kestävyyden hahmottaminen. Pakkaani taisi jossain vaiheessa sekoittaa nuo kaksi käsitettä, kestävyys ja vastuullisuus. Yritykseni pitäisi pitää huolta kulttuurin kestävyydestä, vaiko edistää kestävää kulttuuri. Kumminkohan päin sen pitäisi olla? Kaikkihan me tiedämme, että kulttuuri syntyy ihmisen toiminnan seurauksena ja on alati muuttuvaa. Minä keskityn rakennus-, miljöö- ja tapakulttuurien säilyttämiseen. Kannan tästä vastuuta. Mutta toisaalta kehitän uutta ruokakulttuuria sekä pohdin luonnontilaisen metsän roolia ihmisen monimuotoisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Entäpä tuo etuliite sosio? Kyse lienee siitä, miten yritys tai pikemminkin sen henkilökunta suhtautuu, palvelee, kunnioittaa tai arvostaa erilaisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja paikallista väestöä. Sama juttu ilmenee, kun yritys rekrytoi uusia työntekijöitä. Pitää todellakin olla aistit ja mieli tarkkana uuden henkilön valinnassa. Eikä nuo yhteistyökumppanitkaan taivaalta putoa, heidätkin valitaan, ei kuitenkaan hakijoista.

Onko minun yritykseni toiminta sellaista, ettei se vahingoita luontoa pienimmästä hippusesta maailman ääriin? Jos näin olisi, yritys olisi huippuhuippuekologinen. Makrotasolla, ihmisen jokapäiväisen elämän näkökulmasta Nukulani on todella huippuekologinen. Toimimme suuressa yhteisymmärryksessä luonnon kanssa. Kunnioitamme toisiamme, metsä ja minä yritykseni kanssa. Annamme toinen toisillemme ja tulemme ravituiksi.

Alla on edellä kuvaamiini vastuullisuuden ja kestävyyden kolmeen aihepiiriin liittyviä tarkempia kriteereitä. Toivon mukaan ne avaavat sinulle lisää johdannossa mainitsemiani ajatuksia.

I = Pakollinen kriteeri
G = Pistekriteeri

Taloudellinen kestävyys ja yhteiskuntavastuu


Yritys sitoutuu jatkuvaan kehittämiseen ja käyttää taloudellisia resursseja tavalla, joka edistää ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä sekä varmistaa liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä

• Yritys sitoutuu lakien ja säädösten noudattamiseen. 11.1 (I)
Seuraamme mediaa alamme lainsäädännön ja määräysten kehittymisestä. Olemme Veronmaksajien keskusliiton ja Suomen yrittäjien jäseniä. Näiltä tahoilta saamme jatkuvasti varteenotettavaa materiaalia pitääksemme itsemme ajan tasalla. Jokin aika sitten kommentoimme mm. Luonnonsuojelulain uutta versiota.

• Yritys varmistaa, että kaikilla sen työntekijöillä, harjoittelijoilla ja vapaaehtoistyöntekijöillä on työtapaturmavakuutus. 11.2 (I)
Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen. Vakuutuksemme ovat Fenniassa.

• Yritys takaa työntekijöilleen turvallisen työympäristön 11.1 (I)

Yrityksessä käy määräajoin erilaisia tarkastajia, jotka osaltaan valvovat turvallisen työympäristön toteutumista, esim. terveystarkastaja ja palotarkastaja. Lisäksi noudatamme vakuutusyhtiö Pohjolan antamia omavalvonta vaatimuksia työturvallisuuteen liittyvissä vakuutuksissa. Maalaisjärjen käyttökään ei ole kielletty.

• Yritys ennakoi riskejä ja sillä on toimintasuunnitelma kriisitilanteiden varalta 1.2 (I)
Kykyjemme mukaan yritämme ennakoida riskejä. Kaikki eivät kuitenkaan hyvästä tahdosta huolimatta ole ennakoitavissa, esim. koronan yhtäkkinen ilmeneminen pandemiana. Toimintasuunnitelma: ilmoitustaululla on kriisitilannetta varten toimintaohjeet (suomi ja englanti), mitkä ovat Pelastuslaitoksen laatimat.

• Yritys torjuu lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaista häirintää 11.2 (I)
Kunnioitamme tasavertaisesti kaikkia henkilöitä.

• Yritys edellyttää, että sen alihankkijat noudattavat työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. 11.4 (I)
Valitsemme ihmisoikeuksia kunnioittavia alihankkijoita.

• Yritys sitoutuu korruption vastaiseen toimintaan 11.2 (I)
Kyllä, näin toimimme ehdottomasti.

• Yritys sitoutuu tekemään vastuullisia hankintoja ja investointeja 11.14 (I)
Kyllä sitoudumme. Teemme vain sellaisia hankintoja, mitkä osoittautuvat tuoteselostustensa perusteella vastuullisiksi.

Seikat, mitkä vaikuttavat hankintaan:

  • tuotteen vastuullisuusmerkintä, alkuperämaa, energiatehokkuus, elinkaari, korjattavuus, tuotteen materiaali (kierrätettävyys), kotimaisuusaste

Tuotantoketju:

  • palvelumme tuottajat tuntevat vastuulliset toimintatavat 11.4 (I), 11.14.(G) ja 13.5 (G)

Yrityksellä ei ole kirjallista hankintapolitiikkaa.

Toiminatasuunnitelma tyhjillään olevien tilojen lämmityksestä

Henkilökunta säätelee tilojen lämmittämistä lämpökeskuksestamme käsin.

Majoitustilat: Kun ei ole asiakkaita majoitustilojen lämpötila pidetään 16-17 asteessa. Tarvittaessa yhden huoneen lämpötila nostetaan sähkölämmittimellä. Emme siis nosta kaikkien loistoaitan neljän huoneen lämpötilaa, jos tarvitaan vain yhtä huonetta.

Vanha tupa: Alakerran huoneen minimilämpötila on aina 19 astetta.

Kokoustila pegasos: Tyhjillään olevan tilan lämpötila on minimissään 15-16 astetta.

Suihku ja saunan oheistilat: nämä tilat sijaitsevat samassa kerroksessa lämpökeskuksen kanssa ja aivan vieretysten. Lämpökeskus pitää tilojen lämpötilan 21 asteen minimilämpötilassa.

Sosiokulttuurinen kestävyys


• Yritys osallistuu alueelliseen kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen 1.2 (I)
Olemme jäsenenä seuraavilla tahoilla vastuullisuuden näkökulmasta:
◦ Visit Jyväskylä Region
◦ Päijänne Biosfääriksi -hanke
◦ Maa- ja kotitalousnaiset
◦ Martat

• Yritys sitoutuu kouluttamaan henkilökunnan jäseniä omaan työhönsä liittyvissä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa 2.3 (I)
Kyllä!

• Yritys huomioi inklusiivisuuden asiakaspalvelussa sekä tilojen ja palveluiden suunnittelussa ja markkinoinnissa 11.8 (I)
Kunnioitamme kaikkia ihmisiä juuri sellaisina kuin he ovat, eli toivotamme heidät tervetulleiksi.

Koulutus, Visit Finland: Inkusiivinen matkailu syksyllä 2021, Moduuli 2.7.

• Yritys sitoutuu palkkaamaan henkilöstöä kaiken tasoisiin tehtäviin ikään, etniseen taustaan, sukupuoleen, tai esimerkiksi vammaan katsomatta jne. 11.10 (G)
Kyllä.  Olemme jo vuosia yrittäneet saada omasta kunnasta Toivakasta tai Jyväskylästä vajaatyökykyisiä henkilöitä osa-aikaisiiksi työntekijöiksi, mutta emme ole onnistuneet

• Yritys sitoutuu paikalliskulttuurin edistämiseen (esim. elintarvikevalikoimassa, suunnittelussa, myydyissä tuotteissa jne.) 11.13 (I)
Kyllä, olemme sitoutuneet tähän.

Meillä on tällä hetkellä yksi kissa ns. hiirikissana. Siitä pidetään erinomaista huolta.

Emme myy kissaamme, emmekä muitakaan eläimiä, eikä myöskään eläviä kasveja. Metsäkauppoja teemme, mutta silloin myymme kaadettuja puita tukkeina tai sellupuuna.

Vaalimme omaa suomalaista historiaamme, emme ole kiinnostuneita sen enempää ostamaan tai myymään arkeologisia esineitä.

Ekologinen kestävyys


• Yritys sitoutuu ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillitsemistä edistävään toimintaan 1.6 (I/G)
Hoidamme metsäämme jatkuvan kasvun periaatteella, jolloin metsän hiilinielu on iso ja se pysyy vuosittain lähes vakiona. Valitsemme vaihtoehtoisista muilta kriteereiltään samanarvoisista ratkaisuista sen, millä on pienin hiilijalanjälki.

• Yritys pyrkii omien toimintojensa haittavaikutusten minimoimiseen ja hyötyjen maksimointiin omassa toimintaympäristössään.
Nämä asiat on käsitelty hakemuksen kyseisissä kohdissa.

▪ Vesihanat tarkistetaan joka päivä, kun yrityksessä on asiakkaita. Kohta 4.1 on selvitetty pakollisissa liitteissä. 4.1. 4.3. (I)

▪ puhtaanapito: katso liitteet luvusta 5. (luku 5)

▪ kertakäyttöastioita käytetään vain poikkeustapauksissa 6.5 (I)

▪ Yrityksellä ei ole kirjallista jätteen vähentämis- tai uudelleenkäyttösuunnitelma 6.18 (G)

▪ Lämmitystä säädetään lämpökeskuksesta käsin ulkoilman lämpötilan funktiona.

▪ materiaalit: kertakäyttöastioita ei käytetä lainkaan 6.5. (I), rikkoutuneet kalusteet korjataan paikan päällä omassa työpajassa 13.9. (I)

▪ kuljetusten tarpeen minimoiminen

• hoidettavat asiat niputetaan ja hoidetaan yhdellä ajokerralla viikoittain 13.5. (I)

• saapuminen on mahdollista omalla kulkuneuvolla, tilausbussilla tai taksilla. Kohteessa liikutaan ihmisen lihasvoimalla. 3.6. (I) 12.2. (I) 12.3. (G)

• Yrityksellä ei ole omia kulkuneuvoja. 7.37–7.38 (G)

• Yritys sitoutuu olemaan käyttämättä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista 8.6 (I)
Emme käytä lainkaan liha- ja äyriäistuotteita. Käyttämämme kala tulee Päijänteestä.

• Yritys sitoutuu ruokahävikin pienentämiseen 8.11 (I)
Myytävät annokset mitoitetaan yleisten kulutusohjeiden mukaisesti.

• Yritys ei myy, vaihda tai pidä esillä kasveja, eläimiä tai historiallisia ja arkeologisia esineitä paitsi lain sallimissa rajoissa 11.3 (I)
Näin toimitaan.

• Mikäli yrityksellä on matkailukäytössä olevia eläimiä, yritys varmistaa niiden hyvinvoinnin esim. noudattaen seuraavia periaatteita: 11.5 (I)
Ei ole.

Green Key -logo