Nukulan kunniamaininnat

Laatutonni-logo

Luonnon etiikkaa Nukulassa

Meillä laatu määritellään sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Laatu asiakkaalle on sitä, että asiakas lähtee yrityksestä kaiken kattavasti tyytyväisenä saamistaan palveluista, kohtaamisista ja tuotteista. Meillä se tarkoittaa vielä sitä, että asiakas lähtee ainakin yhtä ajatusta rikkaampana omasta itsestään, mitä oli Nukulaan tullessaan. Arvo asiakkaalle on henkilökohtaisen runsauden lisääntyminen.

Henkilökunta tekee laatutyötä, tavoitteenaan tuottaa asiakkaalle mahdollisimman paljon tyyty-väisyyttä ja arvoa. Laatutyö tarkoittaa myös tekijälleen tyytyväisyyttä, iloa tarjota työ asiakkaalle ja työnteosta nauttiminen.

Yritys tuottaa laatua ja arvoa kaikille asiakkailleen, henkilökunnalleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Green Start -logo

Vastuullisuus Nukulassa

Jos ihmistä voi sanoa syntymävastuulliseksi, niin Nukulan emäntäväki on sellaista – jo pikkulikasta lähtien. Niinpä hyvinvointiin painottunut luontomatkailuyritys on ollut perustamisestaan lähtien huippuvastuullinen ja tulee sitä edelleen olemaan. Helppo on antaa yhteiskuntasitoumus:

Yrityksemme, Nukula Oy, sitoutuu ylläpitämään ja edelleen kehittämään toimintaansa matkailun parissa yhä monipuolisempaa ja kattavampaa vastuullisuutta kohti.

Sijaitsemme tuhansien hehtaarien metsän ja Päijänteen välissä Haukanmaan kallioiden kainalossa kaukana vilkkaasta liikenteestä, keskuksista ja tehtaista. Meillä on hiljaisuutta, tilaa, villiä metsää, upea järvi ja maailman puhtain ilma, kaikkea, mitä matkailija kaipaa saadakseen aitoja luontoelämyksiä.

Metsiämme hoidetaan monimuotoisuutta edistävällä jatkuvan kasvun periaatteella. Hyvinvoivassa metsässä ihminen voi hyvin. Vastineeksi metsä antaa antejaan, marjoja, sieniä, yrttejä, …. Metso-ohjelmalla on suojeltu 15% metsistämme. Metsissämme liikutaan hiljaisuutta ja luontoa kunnioittaen ihmisenergialla.

Kompostoiduilla jätteillä ja metsiemme puuaineksella lannoittunut peltomme ja puutarhamme tuottaa maukkaita raaka-aineita, samoin kuin erämaajärvi Päijänne ruokapöytäämme villinä. Luontoruuan ikiaikainen tarina toteutuu ja kuullaan.

Kiertotaloutemme takaa pienen ruokahävikin ja ennallistamisen kulttuuria ja luontoa kunnioittaen.

Olemme mukana ilmastotalkoissa, maalämpö, metsämme hiilinielu pysyy vuosittain lähes vakiona, vesi omasta lähdekaivosta, vesitehokkuus huipussaan kuivakäymälöiden ansiosta, liiketunnistimilla toimiva ulkovalaistus eikä moottoroituja ajoneuvoja luontoelämysten pyydystämiseen.

Asiakkaita kannustetaan kimppakyyteihin, koska meille ei ole julkista liikennettä. Sulan veden aikaan vene on oivallinen kulkuväline.

Toteutamme ”maan etiikkaa”, eli elämäntapamme on kestävä ja luontoa kunnioittava (kuten alkuperäiskansoilla).