Luonnon etiikkaa Nukulassa

Nukulan Hannele Green Key -sertifikaatin kanssa

Jos ihmistä voi sanoa syntymävastuulliseksi, niin Nukulan emäntäväki on sellaista – jo pikkulikasta lähtien. Niinpä hyvinvointiin painottunut luontomatkailuyritys on ollut perustamisestaan lähtien huippuvastuullinen ja tulee sitä edelleen olemaan. Helppo on antaa yhteiskuntasitoumus:

Yrityksemme, Nukula Oy, sitoutuu ylläpitämään ja edelleen kehittämään toimintaansa matkailun parissa yhä monipuolisempaa ja kattavampaa vastuullisuutta kohti.

Sijaitsemme tuhansien hehtaarien metsän ja Päijänteen välissä Haukanmaan kallioiden kainalossa kaukana vilkkaasta liikenteestä, keskuksista ja tehtaista. Meillä on hiljaisuutta, tilaa, villiä metsää, upea järvi ja maailman puhtain ilma, kaikkea, mitä matkailija kaipaa saadakseen aitoja luontoelämyksiä.

Metsiämme hoidetaan monimuotoisuutta edistävällä jatkuvan kasvun periaatteella. Hyvinvoivassa metsässä ihminen voi hyvin. Vastineeksi metsä antaa antejaan, marjoja, sieniä, yrttejä, …. Metso-ohjelmalla on suojeltu 15% metsistämme. Metsissämme liikutaan hiljaisuutta ja luontoa kunnioittaen ihmisenergialla.

Kompostoiduilla jätteillä ja metsiemme puuaineksella lannoittunut peltomme ja puutarhamme tuottaa maukkaita raaka-aineita, samoin kuin erämaajärvi Päijänne ruokapöytäämme villiä kalaa. Luontoruuan ikiaikainen tarina toteutuu ja kuullaan.

Kiertotaloutemme takaa pienen ruokahävikin ja ennallistamisen kulttuuria ja luontoa kunnioittaen.

Olemme mukana ilmastotalkoissa, maalämpö, metsämme hiilinielu pysyy vuosittain lähes vakiona, vesi omasta lähdekaivosta, vesitehokkuus huipussaan kuivakäymälöiden ansiosta, liiketunnistimilla toimiva ulkovalaistus eikä moottoroituja ajoneuvoja luontoelämysten pyydystämiseen.

Asiakkaita kannustetaan kimppakyyteihin, koska meille ei ole julkista liikennettä. Sulan veden aikaan vene on oivallinen kulkuväline saapua yrityksen satamalaiturille.

Toteutamme ”maan etiikkaa”, eli elämäntapamme on kestävä ja luontoa kunnioittava (kuten alkuperäiskansoilla).

Nukula Green Key -juliste (PDF)

Green Key -logo