Nukulan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nukula Oy
Piililäntie 71, 41630 Oravasaari
FI
+ 358 40 7038 136
info@nukula.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Nukkula Oy
Piililäntie 71, 41630 Oravasaari
+ 358 40 7038 136
hannele.levavaara(at)nukula.fi

Rekisteröidyt
Yrityksen rekistereissä on asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, työntekijät sekä alihankkijat ja yhteistyökumppanit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja yhteistyön ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin ja yhteistyön ylläpitämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
Yksityisen asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, erityisruokavalio ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
Yritysasiakkaan www-osoite, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköposti, asiakasnumero ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
Yhteistyökumppanit: www-osoite yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoitetiedot, asiakasnumero, sähköposti ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö- ja yritysasiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakkuuden syntyessä. Yritysasiakastietoja saadaan myös julkisilta nettisivuilta. Yhteistyöhön perustuvat asiakastiedot saadaan yhteistyön syntyessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Nukula Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Rekisterien tietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomaksi käydyt tiedot hävitetään turvallisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekistereitä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterit on asianmukaisesti suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekistereitä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekistereitä käyttää vain henkilö, jonka toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja jota sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, oikaisu- ja poisto-oikeus
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti yrityksessämme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisäpyyntöihin.

Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa oikaisemista ja poistamista rekisteristämme.

Yhteystiedot

Nukula Oy
Piililäntie 71
41630 Oravasaari

Puh. + 358 40 703 8136
info(a)nukula.fi

Hannele Levävaara
hannele.levavaara(a)nukula.fi

Yhteydenottolomake